Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Terugkoppeling enquête Recreatieve voorzieningen

Voor de zomervakantie hebben we jullie in een enquête vragen gesteld over recreatieve voorzieningen op de Sallandse Heuvelrug. De terugkoppeling op de resultaten duurde wat langer dan jullie van ons gewend zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat we druk zijn met de werkzaamheden in het kader van het herstel van het heidelandschap op de Sallandse Heuvelrug. Meer informatie hierover vind je op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.


Ruim de helft van de panelleden heeft de enquête ingevuld. Hartelijk dank voor jullie inbreng, tips en suggesties!

Vraag: Hoe vaak bezoek je de Sallandse Heuvelrug als recreant? Kies het antwoord dat het meeste in de buurt komt.De meeste mensen geven aan één tot tien keer per jaar de Sallandse Heuvelrug te bezoeken.

Vraag: Van welke voorzieningen maak je dan gebruik? Je kunt meerdere antwoordopties aanvinken.

Veruit de meeste mensen komen naar de Sallandse Heuvelrug om te wandelen, maar ook de fietsroutes zijn populair.

Kwaliteit routenetwerk

Alle recreatieve routes in het gebied zijn in beheer bij het Routenetwerk Twente.

Vraag: Je hebt aangegeven dat je wel eens gebruik maakt van de wandel-, fiets- of ruiterroutes. Van welke soort route(s) maak je dan gebruik? Je kunt meerdere antwoordopties aanvinken.

Men maakt zowel van de uitgezette routes als van de knooppunten gebruik om in het gebied te recreëren. Een aantal mensen geeft aan regelmatig zelf ‘zijn/haar eigen weg te zoeken’. Voor wandelen is dat geen enkel probleem. De ruiter- en ATB-paden zijn juist aangelegd, zodat gebruikers elkaar niet storen. Tevens willen we door de aanleg van deze paden bepaalde delen van het gebied ontzien.

Vraag: Wat vind je belangrijk aan een route? Je kunt meerdere antwoordopties aanvinken.

Over het algemeen zijn de panelleden tevreden over de kwaliteit van de routes. Er zijn wel opmerkingen over de zichtbaarheid van de routepalen of het ontbreken van palen. Heb je hierover opmerkingen, dan kun je deze (eventueel voorzien van foto’s) doorgeven aan de beheerders van het Routenetwerk, via de website of via 0800 – 7688365 (0800 – ROUTEOK). Geef hierbij zo duidelijk mogelijk aan om welk route en welke paal/palen het dan gaat. Dat maakt het oplossen van de problemen makkelijker.

Even uitrusten onderweg

Om onderweg uit te rusten, iets te eten en van het uitzicht te genieten, staan verspreid door het gebied (picknick-)banken. We vroegen de panelleden op wat voor soort bank ze het liefst plaatsnemen.

Vraag: Op wat voor soort bank neem jij het liefst plaats?Het belangrijkste aan een bank vindt men het uitzicht, op de voet gevolgd door een bank die schoon is. Daarnaast scoort ook de aanwezigheid van een rugleuning hoog.

Vraag: Wat vind je belangrijk aan een bank? Je kunt meerdere antwoordopties aanvinken.

Het aantal banken op de Sallandse Heuvelrug wordt door de meerderheid van het panel gezien als voldoende en over het algemeen is de kwaliteit in orde. De komende winter willen we weer een aantal banken opknappen of vervangen, omdat we wel zien dat een aantal van deze ‘pauzeplekjes’ van onvoldoende kwaliteit zijn. Omdat het panel aangeeft het uitzicht één van de belangrijkste criteria van een pauzeplaats te vinden, zullen we ook extra aandacht besteden aan het vrij houden van het uitzicht, door jonge opslag in de directe omgeving te verwijderen. Daarnaast zullen we bij het plaatsen van nieuwe banken of het vervangen van oude, kiezen voor een houten bank mét een rugleuning. Dit model blijkt de voorkeur te hebben van de gebruikers.

Dagcampings

Staatsbosbeheer beheert drie dagcampings:
• Dagcamping Holterberg, aan de Holterbergweg (Toeristenweg) tussen Holten en Nijverdal
• Dagcamping Eelerberg, aan de Nieuwe Twentseweg in Hellendoorn
• Dagcamping De Borkeld, aan de Borkeldweg in Markelo

Op al deze dagcampings is het toegestaan met een kampeermiddel (tent, vouwwagen, caravan of camper) de dag door te brengen. Het is niet toegestaan om er de nacht door te brengen, ook het stoken van open vuur is niet toegestaan (barbecueën op houtskool valt daar ook onder).

Vraag: Vind je het belangrijk dat Staatsbosbeheer dit soort voorzieningen blijft aanbieden?

De dagcampings op de Sallandse Heuvelrug en de Borkeld blijken in een behoefte te voorzien. 66% van het panel vindt het belangrijk dat we deze voorziening aan blijven bieden.

Naast het kampeerterrein zelf, zijn bij de dagcampings speeltoestellen, toiletgebouwen en parkeergelegenheid aanwezig. Het panel beoordeelt deze voorzieningen gemiddeld als volgt:

  • speeltoestellen 6,7
  • toiletgebouw 6,7
  • parkeergelegenheid 7,3
  • kampeerterrein 7,4

De afgelopen zomermaanden zijn de toiletvoorzieningen op zowel Dagcamping Holterberg als Dagcamping De Borkeld twee maal per week schoon gemaakt, dit in verband met de drukte. De overige maanden maken we de toiletvoorzieningen minder vaak schoon. Vanaf 1 november t/m 15 maart zijn deze voorzieningen afgesloten in verband met de kans op vorstschade.

Gratis

Gebruik maken van de dagcampings is gratis. We vroegen de panelleden of ze eventueel bereid zijn om door middel van een toegangsprijs een bijdrage te leveren aan het beheer en het onderhoud van de voorzieningen.

Vraag: Zou je bereid zijn om een bescheiden toegangsprijs te betalen voor het terrein en zo een bijdrage te leveren aan de kosten voor het beheer en het onderhoud?

 

We begrijpen dat het niet voor iedereen haalbaar is om een bijdrage te leveren en de dagcampings zullen dan ook (in ieder geval voorlopig) een gratis voorziening blijven. Vanzelfsprekend stellen we een vrijwillige bijdrage op prijs! Deze kun je achterlaten bij het Buitencentrum.

Afval

Nog steeds een grote bron van ergernis: zwerfafval. We hebben begin 2017 besloten de laatste vuilnisbakken uit het gebied te halen. Enerzijds hebben we dit gedaan omdat het legen van afvalbakken veel tijd en geld kost; anderzijds omdat uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van dit soort voorzieningen juist vuil aantrekt. Onze ervaring is dat de hoeveelheid zwerfafval niet is toegenomen.

Speelbos

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat kinderen al van jongs af aan lekker buiten kunnen spelen. En gelukkig vinden jullie dat ook. We vroegen het panel of ze wel eens in het Speelbos komen en zo ja, hoe vaak.

Vraag:Kom je wel eens in het speelbos?

Vraag: Je hebt aangegeven dat je het speelbos wel eens bezoekt. Kun je aangeven hoe vaak? Kies het antwoord dat het meest in de buurt komt.

 

Vraag: Wat vind je er van dat Staatsbosbeheer een speelbos beheert?
Desgevraagd gaven de panelleden ook een cijfer aan de staat van de speeltoestellen. Daar kwam gemiddeld een 7,4 uit. Het uitdagende karakter werd gemiddeld beoordeeld met een 7 en het natuurlijke karakter met een 7,8. In zijn algemeenheid wordt het speelbos gemiddeld gewaardeerd met een 7,8.

We doen ons best om een veilige en uitdagende manier van spelen voor kinderen in het bos mogelijk te maken. Daarbij proberen we het natuurlijke karakter zoveel mogelijk te behouden. Het is wel zo dat nieuwe toestellen, het onderhoud en de inspecties ervan veel geld kosten. We willen het Speelbos graag laagdrempelig houden en daarom is de toegang gratis. Maar een vrijwillige bijdrage in het Buitencentrum wordt gewaardeerd!

Volgende enquête

De volgende enquête van Echt Salland gaat over cultuurhistorische elementen. Daarvan hebben we er meer dan je denkt. Herinneringen aan de oorlog, maar ook aan lang vervlogen tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *