Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Terugkoppeling enquête Houtoogst en heideherstel

5 jaar geleden
Geen reacties

In de enquête van april vroegen we je mee te denken over houtoogst, biomassa en heideherstel. Ruim 73% van de leden van het panel hebben de enquête ingevuld. Hartelijk dank daarvoor, we vinden het super om via de enquêtes en jullie reacties te merken dat veel mensen zo betrokken zijn bij dit onderwerp!

Communicatie

Bijna driekwart van de panelleden die de enquête hebben ingevuld, vindt dat we goed communiceren bij aanvang van reguliere dunningen en houtkap. Van de panelleden die vinden dat de communicatie beter kan, wil het overgrote deel geïnformeerd worden via lokale media. Daarmee zijn we al begonnen en dat blijven we doen.

 

Heidelandschap

Op de Sallandse Heuvelrug gaan de komende jaren veel werkzaamheden uitgevoerd worden om het heidelandschap te verbeteren. Vanwege verdroging, versnippering en verzuring daalt de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug met rasse schreden. Soorten als zilveren maan, nachtzwaluw, roodborsttapuit en korhoen hebben het moeilijk. Herstel en de uitbreiding van de heide is daarom noodzakelijk, zie voor achtergronden: www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Om de redenen voor de werkzaamheden en de planning toe te lichten, zijn begin april vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. De helft van de panelleden wist van deze informatiebijeenkomsten en daar de helft weer van, was ook daadwerkelijk bij één van de avonden aanwezig. Gemiddeld werd de informatie die op deze avonden gedeeld werd met een 7,5 beoordeeld.

Iedereen kan via www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast zijn we bezig met het realiseren van informatieborden in het gebied waar wordt gewerkt. Deze zomer gaan we de eerste informatieborden over de werkzaamheden plaatsen aan de Paltheweg. Natuurmonumenten gaat hetzelfde doen bij het Varkensbos (nabij de van Heekweg in Haarle/Helhuizen).

 

Haardhout 

56 procent van het panel zegt op de hoogte te zijn van het bestaan van onze jaarlijkse haardhoutdagen. Het overgrote deel van die mensen geeft echter aan er geen gebruik van te maken. Wat leuk is, is dat ruim 12 procent de haardhoutdagen niet kende, maar nu ze ervan weten, wel interesse heeft!

 

Een enkeling maakt een kritische kanttekening bij het stoken van hout. Wij vinden het belangrijk dat stoken op een verantwoorde manier gebeurt, zodat de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt blijft. Daarom staan op de site van Staatsbosbeheer een aantal tips voor efficiënter stoken: www.staatsbosbeheer.nl/haardhout/verantwoord-stoken.

 

Houtsnippers

Er is veel belangstelling voor houtsnippers die vrijkomen bij het versnipperen van top- en takhout. Omdat het goed is voor de bodem om top- en takhout te laten liggen, wordt niet alles versnipperd. In een aantal gevallen kan het wel versnipperd worden en kunnen de snippers worden weggehaald.

Meestal zijn de snippers ver van te voren al als biomassa in bulk verkocht voor bijvoorbeeld energiecentrales. Toch gaan we vanwege de grote interesse voor houtsnippers voor, bijvoorbeeld, in de tuin, een bult snippers reserveren voor particulier gebruik. We zijn momenteel aan het bekijken wanneer de snippers beschikbaar zijn en hoe we een en ander gaan organiseren. Hier komen we binnenkort op terug!

 

Volgende enquête: Toezicht

De volgende enquête versturen we in de tweede helft van juni. Dat doen we samen  met Landschap Overijssel en Natuurmonumenten. We gaan informatie geven en vragen stellen over veiligheid en toezicht in de natuurgebieden. Mocht je daar nu al  iets over willen weten of  over willen melden, laat het ons dan weten: info@echtsalland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *