Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Terugkoppeling enquête Sportieve recreatie in de natuur

4 jaar geleden
Geen reacties

In de enquête van september vroegen we je naar je mening over en ervaringen met sportieve recreatie in de natuur. 152 panelleden vulde de enquête in, dat is ruim 66% van het totale panel. De enquête was deze keer voorbereid door boswachters van Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten. Sportieve recreatie in de natuur is voor natuurbeschermers altijd een spannend onderwerp: want natuurbescherming en grote groepen mensen die sporten in de natuur gaan niet altijd goed samen. Dat is voortdurend zoeken naar de balans. Fijn dus dat jullie met ons meedachten over dit dilemma!

Bekendheid S(up)port for Nature

Een ruime meerderheid (66%) van de panelleden gaf aan het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature niet te kennen. Dat is jammer, want het is een mooi systeem. Voor het vergroten van bekendheid van S(up)port for Nature vragen wij organisatoren van sportieve evenementen – daar waar dat niet het geval is – informatie hierover op hun site te plaatsen. Bekijk ook: www.sallandseheuvelrug.nl/supportfornature. En leen vooral de vlaggen van S(up)port for Nature voor je evenement!

Buitencode

Ook de Buitencode, hoe gaan we onderling als recreanten met elkaar om in de natuur was met 62,5 % behoorlijk onbekend. Maar tegelijk is dit weer totaal niet interessant, omdat blijkt dat vrijwel iedereen zich van nature al ‘aan de code’ houdt. Voor wie het toch nog even wil checken, bekijk hier het filmpje over de Buitencode.

Hinder melden

Met bijna 40 evenementen in het jaar, zijn er bijna elk weekend grote groepen mensen op de Sallandse Heuvelrug. In totaal hebben 48 mensen vaak of weleens hinder ervaren van een evenement, 36 heeft er nooit last van, 34 heeft er geen ervaring mee. Ervaar je als bezoeker zelf overlast van een evenement, meld dat dan bij ons. Dat kan bij Informatieschuur De Pas van Natuurmonumenten in Haarle. Of bij Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Nijverdal.

In de vergunningen voor organisatoren van evenementen zullen we nog nadrukkelijker opnemen dat zaken als afval, geluidsoverlast e.d. tot een minimum beperkt moeten worden. Bovenstaande is al onderwerp van gesprek en we zullen er bij de organisatoren in voorgesprekken nog nadrukkelijker op wijzen. Het niet naleven van afspraken kan inhouden dat we een volgende keer geen toestemming verlenen voor het betreffende evenement.

Meer boswachters

Ook gaf een aantal van de respondenten aan wel eens wat vaker een boswachters in het veld te willen zien. Dat willen wij ook graag. Daar gaan wij dus aan werken. Soms zijn dat ook vrijwillige boswachters. Mocht u interesse hebben; Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten kunnen altijd extra vrijwilligers – als ogen, oren en handen in het veld gebruiken. Meld u aan!

Stand still & aantal deelnemers

Over de vraag over Stand Still* beginsel voor evenementen binnen het Nationaal Park werden jullie het niet echt eens. De uitdaging is hierin per groep sporters maatwerk te leveren!

De optie om een maximum aantal deelnemers per evenement te stellen werd door 52,2% met volmondig “ja” beantwoord en 38,1% zegt “ja, maar per evenement bekijken”. Dit gaan we met het bestuur van SfN verder uitwerken.

*In het Nationaal Park geldt al 15 jaar een stand still beginsel. Het aantal evenementen mag niet toenemen. We zien echter wel een geleidelijk toename in het aantal deelnemers aan evenementen.

Zonering

Boswachters van Natuurmomenten en Staatsbosbeheer werken momenteel aan een zogenaamde zoneringskaart. Een kaart met plekken waar de recreant de ruimte krijgt en plekken waar de natuur rust krijgt. Zo wordt voor iedereen vooraf duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Landschap Overijssel werkt sinds twee jaar al met dergelijke kaarten. Die bieden extra handvatten om kwetsbare natuur te behouden en mensen van natuur te laten genieten.

Boswachters Ine en Kees Jan werken aan de zoneringskaart.  

Opbrengst

 

Tenslotte de uitkomst op de vraag over de verdeling van het geld dat door sporters de Support for Nature- pot komt. De meerderheid (met 35 %) vindt dat meer geld naar natuurprojecten moet. En 33,6% vindt het prima zoals het tot nu toe gaat. Een mooi gegeven om in de selectie van aanvragen mee te nemen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *