Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Terugkoppeling enquête Toezicht en handhaving

4 jaar geleden
Geen reacties

In de enquête die we half maart naar jullie verstuurden, vroegen we jullie om met ons mee te denken over toezicht en handhaving in de natuur. 140 panelleden (dat is ruim 78% van het panel) namen de moeite om deze enquête deels of helemaal in te vullen. Dank daarvoor!

 

Noodzakelijk?

Gelukkig is 91% van jullie het met ons eens dat toezicht nodig is. Daarmee is er dan ook voldoende draagkracht voor één van onze taken: toezicht en handhaving.

 

Denk jij dat het nodig is dat wij toezicht houden in de natuur en de regels handhaven?

Er zijn ook panelleden die aangeven dat ze dit moeilijk in kunnen schatten. Anderen geven aan dat het alleen nodig is op het moment dat er meldingen zijn van zaken die schade en/of overlast veroorzaken. Eén van de panelleden geeft aan het liefst de veldpolitie terug te zien. Aan die laatste oproep kunnen wij helaas niets doen. Dat is en blijft een politieke keuze.

Wiens verantwoordelijkheid?

Bijna 20% van de respondenten geeft aan niet op de hoogte te zijn van het feit dat toezicht en handhaving een taak is van natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten. Zij dachten dat dit een verantwoordelijkheid was van politie en/of milieudienst van de gemeente.

Wist je dat de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving voor een groot deel ligt bij natuurorganisaties en particuliere eigenaren?

Hoewel we een paar keer per jaar gezamenlijk toezicht- en handhavingsacties houden met politie, particuliere terreineigenaren en BOA’s van de gemeenten, blijft het reguliere toezicht een taak van Staatsbosbeheer. Dit toezicht wordt uitgevoerd door medewerkers van Staatsbosbeheer en vrijwilligers met een volledige BOA-bevoegdheid. Zondag 18 maart was er een grootschalige actie in Salland en Twente, in samenwerking met bovengenoemde organisaties. Tubantia schreef erover.

Herkenbaar?

Aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de BOA kan, wat jullie betreft, nog wel wat verbeteren. Het speldje dat de BOA op zijn/haar uniform draagt is – volgens sommigen – te klein. Sinds kort is er BOA-kleding bestelbaar die is voorzien van badges met daarop het bekende BOA-logo. Om de herkenbaarheid te vergroten, hebben we besloten dat onze BOA’s deze kleding zullen gaan dragen.

Collega Jeroen draagt hier een blouse met duidelijk BOA logo op de arm.

Onvoldoende toezicht

Vind je dat er voldoende toezicht in de natuurgebieden is?

Helaas geeft een deel van het panel aan zelden of nooit een BOA te zien. We zijn ons ervan bewust dat we niet overal tegelijk kunnen zijn. Ons werkgebied en takenpakket zijn dermate groot dat dat onhaalbaar is, hoe jammer dat ook is. Maar daar staat tegenover, dat je je er misschien ook niet altijd bewust van bent dat je een BOA bent tegengekomen.

 

Uitbreiding uitrusting

Met de recente uitbreiding van de uitrusting van de BOA met handboeien – en binnenkort ook wapenstok – heeft ruim 70% van de panelleden geen moeite.

Wat vind je van de uitbreiding van de uitrusting van de BOA’s van Staatsbosbeheer?

13 % staat er neutraal tegenover. De overige panelleden hebben er gemengde gevoelens bij. Zij vinden het niet passen bij een BOA, vinden het te ver gaan of vinden dat we de politie moeten inseinen in geval van calamiteiten. Helaas is op een aantal plaatsen in het land gebleken dat deze middelen wel nodig zijn. Daarom heeft de directie van Staatsbosbeheer ervoor gekozen om alle BOA’s in dienst van Staatsbosbeheer uit te rusten met deze middelen.

Ergernissen

In de top 3 van meest genoemde overtredingen waaraan men zich ergert:

1. Achtergelaten afval
Sinds begin 2017 heeft Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug geen vuilnisbakken meer in haar terreinen staan. Ervaring leert dat op plaatsen waar vuilnisbakken staan, juist meer zwerfafval wordt gevonden. In het afgelopen jaar lijkt de hoeveelheid zwerfafval op de Sallandse Heuvelrug niet te zijn toegenomen. Niettemin is achtergelaten afval, niet alleen in de natuur, een zorgenpunt.


2. Illegaal motorcrossen

Veel panelleden geven aan zich te storen aan crossers. Hoewel het aantal meldingen daarover is afgenomen (in ieder geval op de Sallandse Heuvelrug), blijken de problemen elders nog wel te spelen. Daarom vragen we je waarnemingen te melden aan de betreffende terreinbeheerder. Bij meerdere meldingen kunnen we in kaart brengen waar deze problemen zich voordoen en actie ondernemen.


3. Stroperij / wildplukken van bijvoorbeeld groen, paddenstoelen en/of bessen

Tot slot is (kleine) stroperij veel mensen een doorn in het oog. In de reacties geven mensen aan niet te weten hoe het zit met de regelgeving over het plukken van bijvoorbeeld bessen. Het wegnemen van zaken uit de natuur is en blijft strafbaar. Een klein voorraadje (ongeveer 250 gram) vossen- of bosbessen plukken voor eigen gebruik mag best, maar grote hoeveelheden is uit den boze.

Gastheer en/of handhaver?

Vind je dat een boswachter/terreinmedewerker vooral als gastheer/-vrouw of als handhaver moet fungeren?

Ruim 60% van het panel ziet een boswachter deels als gastheer, deels als handhaver. Een klein deel ziet het als twee aparte taken en vindt dat het gastheerschap ook aan vrijwilligers overgelaten kan worden. Op onze vraag, of er mensen zijn die eventueel vrijwillig BOA zouden willen worden, antwoorden 24 personen dat ze dat zouden willen. Wij gaan nadenken of en wat we willen doen. We komen er zeker bij deze geïnteresseerden op terug.

Toezicht door gebruikers

77% van het panel vindt het een goed idee om een deel van het toezicht ook door gebruikers zelf te laten doen, bijvoorbeeld door de motorclub of door ATB-verenigingen.

Hoe sta je tegenover het toezicht houden door gebruikersgroepen?

Onze ervaringen met het toezicht door MCNH zijn positief, het aantal meldingen van wildcrossers is hierdoor enorm afgenomen. Toch vindt 11% het geen goed idee. De bezwaren van deze groep variëren van het belang van de uitvoering door professionals en een eenduidige uitstraling tot de onverenigbaarheid van motorcrossen en natuur.

Andere gebruikersgroepen?

Een aantal mensen ziet mogelijkheden voor andere gebruikersgroepen die toezicht zouden kunnen houden in de natuur. ATB-ers, ruiterverenigingen, hondeneigenaren, hardlopers, fotografen, etc. Op dit moment hebben we geen concrete plannen om het toezicht door gebruikersgroepen te gaan uitbreiden, maar met de ingebrachte meningen en ideeën over deze vorm van toezicht kunnen we daar een weloverwogen beslissing over nemen.

Regels

Voor 66% zijn de regels in onze gebieden duidelijk, 31% zegt dat ze meestal wel duidelijk zijn, maar niet overal.

Is het je voldoende duidelijk wat de regels zijn in onze natuurterreinen?

We hebben de mensen die aangeven dat de regels niet, meestel niet, of niet overal duidelijk zijn gevraagd om dan aan te geven wat er (waar) niet duidelijk is. Hieruit kwam een aantal concrete plekken waar men de situatie/regels onduidelijk vindt. Maar er waren ook meer algemene opmerkingen, zoals over de verschillende borden per terreineigenaar en de regels op de openbare wegen.

Overtredingen constateren

We vroegen het panel ook of zij zelf wel eens overtreding in de natuur geconstateerd hebben. Maar liefst 89% zei “Ja” op deze vraag.

Heb je zelf wel eens een overtreding geconstateerd?

We vroegen deze groep vervolgens wat ze gedaan hebben na het constateren van die overtreding. 51% heeft de persoon die de overtreding beging, er op aangesproken. 5% heeft de politie gebeld, 10% heeft melding gemaakt van de overtreding bij de beheerder van het gebied.

Wat heb je toen gedaan?

We vinden het heel fijn dat er mensen zijn die, als de situatie zich daarvoor leent, de “overtreder” hierop aanspreekt. Mocht je je niet veilig of zeker genoeg voelen om dat te doen, of mocht er geen ‘dader’ meer aanwezig zijn, weet dan dat je altijd melding kan maken van de overtreding bij de terreineigenaar. Dit helpt ons om in kaart te brengen wat er waar speelt in het gebied en, waar mogelijk of nodig, extra alert te zijn. Je kunt ons of onze collega’s bereiken via onderstaande telefoonnummers/e-mailadressen.

 

Positief belonen

Staatsbosbeheer controleert tijdens het broedseizoen extra op loslopende honden. Deze intensievere handhavingsactie gaat sinds een aantal jaar gepaard met een beloningsactie: hondenbezitters die hun hond, daar waar het moet, aan de lijn hebben, ontvangen een hondenkoekje voor hun viervoeter. 36% van het panel vindt dat een handhavingsactie altijd ondersteund moet worden door het belonen van goed gedrag. 46% vindt dat niet nodig.

Vind je dat een handhavingsactie altijd ondersteund moet worden door een publieksvriendelijke actie door het actiever belonen van goed gedrag ?

Deze resultaten zijn voor ons niet direct aanleiding om te stoppen met de publieksactie. Naast het prettige contactmoment met hondeneigenaren levert de actie ieder jaar weer media-aandacht op. Dit helpt bij het verspreiden van de boodschap: honden aan de lijn!

Boswachter in auto

Vanwege de grootte van ons gebied, surveilleren we ook wel vanuit de auto of gebruiken we de auto om van het ene gebied naar het andere te gaan. We vroegen het panel of ze wel eens een boswachter tegenkomen in een auto in de natuur. 29% zegt “Ja”, 48% zegt dat dit af en toe gebeurt.

Kom jij weleens een boswachter in een auto tegen in de natuur van Salland?We waren benieuwd wat bezoekers van onze gebieden denken als ze een boswachter tegenkomen in een auto (i.p.v. te voet, of op de fiets, wat beter past bij werken in en voor de natuur). De overgrote meerderheid (85%) heeft er (terecht 🙂 ) vertrouwen in dat wij met een goede reden gebruik maken van de auto.

Vraag je je dan af waarom die boswachter daar rijdt?

Fijn om dit te weten! Vanzelfsprekend blijft het onze inzet om, waar nodig, gebruik te maken van elektrische voertuigen om grotere afstand af te leggen.

Bedankt!

Hartelijk dank allemaal voor het meedenken met ons en het doen van suggesties! Graag tot de volgende keer, dan willen we jullie vragen stellen over het niveau van de recreatieve voorzieningen, zoals banken, routes, parkeerplaatsen e.d.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *