Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Terugkoppeling enquête Achteruitgang insecten

4 jaar geleden
Geen reacties

In de enquête die we namens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel verstuurden vroegen we jullie naar jullie ideeën over de teruggang van insecten. 157 mensen hebben de moeite genomen de enquête in te vullen, bedankt daarvoor! De meesten mensen in het panel, ruim 96%, heeft aangegeven dat zij via media (kranten, tv en internet) op de hoogte zijn van de teruggang van insecten. 126 panelleden vinden de achteruitgang, net als wij, een zorgelijke ontwikkeling.

Oorzaken achteruitgang

We vroegen het panel aan te geven waar de oorzaken voor de achteruitgang liggen, door uit een lijst met mogelijke oorzaken maximaal drie te kiezen. De drie meest gekozen oorzaken op een rij:
1. Verdwijnen van bloemrijke gras-/weilanden (75,3%)
2. Gebruik van pesticiden in de landbouw (70,7%)
3. Verdwijnen van kleine landschapselementen, zoals bosjes en houtwallen (38%)

Voortouw

We vroegen vervolgens wie het voortouw zou moeten nemen om het probleem op te lossen. Ook hier konden maximaal drie opties aangevinkt worden.

De meeste panelleden kiezen ervoor om de landelijke politiek het voortouw te laten nemen, gevolgd door de EU. Maar ook voor de landbouw en de natuurorganisaties zijn belangrijke rollen weggelegd, gevolgd door de consument en de particulier. Toen de enquête verspreid werd, liep de petitie ‘Redt onze insecten ‘, opgesteld door onder andere Natuurmonumenten ongeveer op zijn einde. De petitie, die meer dan 100.000 keer is getekend, werd half december overhandigd aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de petitie werd opgeroepen tot onmiddellijke actie van de politiek.

Verder is er een Nationale Bijenstrategie ondertekend door datzelfde ministerie, de natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Deze strategie is door drieënveertig partners, waaronder Staatsbosbeheer, opgesteld en al deze partijen gaan dit plan samen uitvoeren. Meer informatie over de Nationale Bijenstrategie vind je hier.

Zelf doen

We vroegen het panel wat zij zelf zouden willen doen om te helpen de achteruitgang te stoppen.

De bereidheid om zelf insect-vriendelijk te zijn, blijkt groot. Bijna 80% van de panelleden wil zelf een bloemrijke, natuurlijke tuin inrichten met voldoende schuil- en overwinterplekken voor insecten (of heeft dit al gedaan). Ook zelf geen insecticiden en herbiciden gebruiken scoort hoog. Ruim 45 procent geeft aan geen voedsel meer te kopen dat bewerkt is met pesticiden of afkomstig is van intensieve landbouw.

Een leuke en snelle manier om insecten te helpen is het kopen of zelf bouwen van een insectenhotel. Wil je er zelf één bouwen, dan helpen we graag een handje! Een handleiding voor een insectenhotel vind je hier. We zijn heel benieuwd naar jullie bouwsels en zouden het leuk vinden om er een foto van te krijgen! Opsturen naar info@echtsalland.nl.

Maatregelen terreinbeheerders

Dat wij als terreinbeheerders al veel doen om het leefgebied van insecten te verbeteren en te beschermen, was bij 67 % van het panel wel bekend. 28% van het panel verwachtte het wel, maar wist niet dat het zo grootschalig aangepakt wordt.

Desgevraagd zegt 60% van jullie dat we nog meer zouden kunnen/moeten doen. Bijvoorbeeld door andere terreinbeheerders (bijvoorbeeld de gemeenten) te vragen wegbermen minder te maaien of na het maaien het maaisel op te laten ruimen. Jullie vinden ook dat er fijnmazig onderzoek gedaan moet worden, zodat we meer en betere onderzoeksresultaten hebben. Staatsbosbeheer gaat met pachters van agrarische gronden in overleg om hen te bewegen meer natuurlijk te boeren. Het kan zelfs zo zijn dat een cursus natuurvriendelijk boeren een vereiste wordt om te pachten bij Staatsbosbeheer.

Insectenpakket

96 panelleden hebben aangegeven mee te willen dingen naar een insectenpakket. We hadden drie pakketten te verdelen, en dus hebben we drie namen uit de zak met lootjes getrokken. De drie winnaars van de insectenpakketten ontvangen vandaag nog een e-mail van ons en kunnen hun pakket binnenkort komen afhalen.

Volgende enquête

De volgende enquête versturen we half maart en daarin willen we graag van jullie weten hoe jullie aankijken tegen toezicht en gastheerschap in de natuur. Heb je nu al vragen of opmerkingen over dit onderwerp waarvan jij vindt dat we die moeten meenemen, dan horen we het graag! Stuur een mail naar info@echtsalland.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *